D.I.Y. Linkage Control

DIY สร้างระบบสั่งงานอัตโนมัติในสไตล์ของคุณ

 

อิสระในการสร้างสรรค์ระบบบ้านอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีไร้สาย คุณสามารถเปลี่ยนบ้านของคุณ ให้เป็นบ้านอัตโนมัติในแบบของคุณ

•เชื่อมโยงการทำงานของเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น

  • เมื่อเปิดประตูบ้าน ให้สวิทช์ไฟเปิด เพลงเปิด แอร์ทำงาน
  • เซ็นเซอร์ตรวจพบแสงแดดตอนเช้า ให้ม่านเปิด ไฟรอบบ้านปิด กระติกน้ำร้อนทำงาน
  • เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อเดินผ่าน
  • เสียงไซเรนส่งเสียงเตือน เปิดไฟสว่างทั้งบ้าน เมื่อมีผู้บุกรุก

•การออกแบบระบบเชื่อมโยงการทำงานทำได้ง่ายๆผ่าน App โดยผู้ใช้เอง โดยไม่ต้องพี่งพาผู้ให้บริการ

•มีระบบแจ้งเตือนเข้าสู่มือถือแบบ Real Time

•สามารถเพิ่มเงื่อนไขการทำงานได้ ว่าจะให้มีการสั่งการอัตโนมัติเมื่อใดบ้าง

ตัวอย่างการใช้งาน Linkage Control ควบคุมการเปิดปิดระบบไฟแสงสว่าง บน Smart App >>> Click