Smart bathroom/laundry/balcony

ห้องน้ำ ห้องซักล้าง ระเบียง

Smart Home Automation - Wulian Smart Wall Outlet Systems - เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติด้วย Homekit จาก 2bsmart Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย
 

ชีวิตสะดวกสบายและมีความปลอดภัย

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟจำนวนมาก ในห้องน้ำและพี้นที่ซักล้าง จะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดจากไฟรั่ว ไฟช๊อต

Smart Home Automation - Wulian Temperature & Humidity Control Systems - อุปกรณ์ Homekit สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย
 

สภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องน้ำ

  • เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น จะสั่งงานให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ เพื่อปรับอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องน้ำให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในที่เปียกชื้น

  • เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว จะเปิดพัดลมระบายอากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อระบายอากาศและกลิ่นภายในห้องน้ำ

Smart Home Automation - Wulian Auto On/Off Lighting Control Systems - เปิดปิดไฟอัตโนมัติ ด้วย 2bsmart Homekit Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย

ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสวิทช์ไฟเมื่อตัวเปียกชื้น

  • เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหวจะเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในห้องน้ำให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าและออกจากห้องน้ำ

Smart Home Automation - Wulian Emergency Alert/Alarm Systems - Homekitแจ้งเหตุฉุกเฉินจาก 2bsmart Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย
 

ออกแบบมาเพื่อคนสำคัญที่คุณห่วงใย

  • หากมีคนชราหรือเด็กอยู่ภายในบ้าน สามารถติดตั้งระบบเตือนภัยฉุกเฉินไว้ในห้องน้ำหรือให้พกติดตัว เพราะหากมีการหกล้มลงในห้องน้ำ เพียงกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ จะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที