Smart Study Room

ห้องหนังสือ

Smart Home Automation - Wulian Smart Lighting Control Systems - ชุดอุปกรณ์ Homekit สำหรับควบคุมระบบไฟ Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย

กำหนดความสว่างของแสงได้อย่างเหมาะสม

  • เซ็นเซอร์วัดแสงจะถูกนำมาใช้ควบคุมการทำงานของหลอดไฟและม่านไฟฟ้าโดยอัตโนมัติและปรับความสว่างของแสงให้มีความเหมาะสมกับการทำงาน ช่วยถนอมสายตาและสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน

Smart Home Automation - Wulian Smart Wall Outlet Systems - Homekit สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย

ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า สะดวกสบาย และรวดเร็วในการใช้งาน

  • เทคโนโลยีแบบไร้สาย และติดตั้งง่าย ทำให้การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานต่างๆ ทำได้ง่าย โดยที่ไม่มีสายไฟเกะกะ