Keyless entrance and smart hallway

ทางเข้าและห้องโถง

Smart Home Automation -Wulian Smart door lock systems -อุปกรณ์ระบบ Homekit สำหรับควบคุมการเข้า-ออก Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย

เข้า-ออกบ้านโดยไม่ใช้กุญแจ

  • ควบคุมการเปิดปิดประตูรั้วและประตูบ้าน ด้วยคำสั่งง่ายๆบนมือถือ

  • กลอนติจิตอลที่รองรับวิธีการปลดล็อคที่หลากหลาย เช่น ลายนิ้วมือ Touch ID รหัส การ์ด มือถือและกุญแจ

  • เซ็นเซอร์และระบบไฟอัตโนมัติ จะเปิดปิดไฟ รั้ว โรงจอดรถ และประตูทางเข้าเพื่อต้อนรับคุณกลับบ้าน

Intelligent Home - Wulian Smart Home Automation systems - สินค้า Homekit ควบคุมระบบไฟอัจฉริยะ Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย

ปุ่มเดียวคุมทั้งบ้าน

  • เมื่อคุณกลับถึงบ้าน เพียงกดปุ่มคำสั่ง “at home” ระบบบ้านอัจฉริยะจะปิดระบบกันขโมย เปิดไฟ เปิดเพลง และเปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และหายเหน็ดเหนื่อย จากการทำงาน

  • เมื่อคุณออกจากบ้าน เพียงกดปุ่มคำสั่ง "Away" ที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกปิด และระบบกันขโมยของบ้านจะเริ่มทำงาน

Smart Home Automation - Wulian cctv systems - กล้องวงจรปิดหนึ่งในอุปกรณ์ Homekit ของเรา  Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย
 

Video Call

  • เมื่อกริ่งถูกกด จะมีข้อความเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือ คุณจะทราบว่าใครมาหา สามารถพูดคุยโต้ตอบผ่านทาง video doorbell และสั่งเปิดประตูผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้หากต้องการ

Smart Home Automation - Wulian Burglar Alarm - จำหน่าย Homekit สำหรับป้องกันขโมย Thailand สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ zigbee Smart Switch สัญญาณ กัน ขโมย
 

ป้องกันภัยให้บ้านคุณ

  • สร้างระบบไฟอัตโนมัติที่ทำการเปิดปิดไฟเมื่อเดินผ่านส่วนต่างๆของบ้าน และสร้างความตื่นตกใจให้ผู้บุกรุก เมื่อไฟถูกเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ