ระบบควบคุมการเข้า-ออก

Doorbell Push Button

Doorbell Push Button

ไม่พลาดการพบปะจากแขกผู้มาเยือน

  • ข้อความเตือนจะถูกส่งเข้ามายังมือถือ เมือมีคนมากดกริ่ง 

กล้องจะส่งภาพผู้มาเยือนเข้ามาให้คุณ

  • สามารถพูดคุยโต้ตอบ ซักถามและเปิดประตูต้อนรับได้ หากคุณต้องการ
Smart Lock (Fingerprints & Passwords)

Smart Lock (Fingerprints & Passwords)

ปลดล็อคกลอนได้แม้ไม่อยู่บ้าน

  • กุญแจหาย ญาติมาเยี่ยม ฝากเพื่อนไปหยิบของ หรือหากมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเปิดประตูจากภายนอกบ้าน ท่านสามารถสั่งปลดล็อคกลอนดิจิตอลได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

ปลดล็อคด้วย Touch ID จากมือถือ

  • หมดปัญหาเรื่องการพกกุญแจ กลอนดิจิตอลรองรับวิธีการปลดล็อคที่หลากหลาย ใส่รหัสผ่านมือถือ Touch ID ลายนิ้วมือ การ์ด รหัส กุญแจ 

ระบบแจ้งเตือนและบันทึกเวลาการเปิดปิด

  • ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งเข้ามายังมือถือของคุณ เมื่อกลอนดิจิตอลปลดล็อค และข้อมูลการเปิดล็อคจะถูกบันทึกภายในแอพพลิเคชั่น