>ห้องพักผู้ป่วย

  • ผู้ป่วยสามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักเช่น โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องลุกจากเตียง
  • ผู้ป่วยสามารถควบคุมการเปิดปิดม่านหรือมู่ลี่ไฟฟ้าด้วยตนเองหากต้องการความเป็นส่วนตัวหรือปรับความสว่างจากแสงภายนอกในเวลากลางวัน
  • ผู้ป่วยสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่างหรือปรับความสว่างของแสงได้ตามต้องการ
  • อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นจะควบคุมการเปิดปิดพัดลมระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการพักรักษา
  • อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ CO2 หรืออุปกรณ์ควบคุมคุณภาพอากาศจะช่วยให้อากาศในห้องพักสดชื่นอยู่เสมอ
  • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะช่วยเปิดเปิดไฟห้องน้ำให้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์พยุงตัวในการเดิน เพราะไม่ต้องละมือไปเปิดปิดสวิทช์ไฟ
  • หากผู้ป่วยขาดความถนัดในการใช้สมาร์ทโฟน สามารถสั่งงานได้ง่ายๆเพียงกดปุ่มเดียวบน smart scene switch ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ถึง 6 กลุ่มคำสั่ง
  • ปุ่มกดฉุกเฉินไร้สายชนิดพกพา ช่วยให้อุ่นใจได้ว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยทันที หากเกิดเหตูฉุกเฉินใดๆขึ้น เพียงปุ่มฉุกเฉินถูกกดสามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือหรือกริ่งสัญญาณในทันที