ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ

ลดความเสี่ยงจากอุบัติภัย แก้ไขได้ทันการณ์

 

ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ

 • แจ้งเตือนทันทีผ่านมือถือ เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ
 • สามารถสั่งงานอัตโนมัติ ให้ส่งเสียงไซเรนเตือน ปิดวาล์วแก๊ส/วาล์วน้ำ หรือ เปิดหน้าต่าง
 • แสดงสถานะการทำงาน และควบคุมการทำงานได้ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น
 
Smart Smoke Detector

Smart Smoke Detector

ระบบตรวจจับควันไฟ

 • แจ้งเตือนทันทีผ่านมือถือ เมื่อตรวจพบควันไฟภายในบ้าน
 • ส่งสัญญาณเสียงเตือนภายในบ้าน เมื่อใช้งานร่วมกับ sound warner
 • สามารถส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปิดวาล์วแก๊ส เปิดระบบระบายอากาศ
Smart Flammable Gas Detector

Smart Flammable Gas Detector

ระบบตรวจจับแก๊สรั่วซึม

 • แจ้งเตือนทันที หากพบว่ามีแก๊สรั่วซึม ผ่านทางมือถือ และ/หรือ Sound Warner
 • สามารถสั่งงานอัตโนมัติ ระบบเปิด/ปิด วาล์วแก๊ส หน้าต่าง หรือ ระบบระบายอากาศอื่นๆ
Smart Water Leakage Sensor

Smart Water Leakage Sensor

ระบบตรวจจับน้ำรั่ว น้ำล้น

 • แจ้งเตือนทันที หากพบน้ำรั่ว หรือน้ำล้น ผ่านทางมือถือ และ/หรือ Sound Warner
 • สามารถสั่งงานอัตโนมัติ ระบบเปิด/ปิด วาล์วน้ำ
Smart Home Automation System - ระบบบ้านอัจฉริยะ -Water Leakage Sensor เซ็นเซอร์ป้องกันน้ำรั่วซึม - Wulian Thailand