SMART TOUCH SWITCH(L, N)

Smart Touch Switch(L, N) สวิทช์ไฟใช้ในการควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่าง รองรับระบบการตั้งเวลาเปิดปิด การเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ และการตั้งค่าชุดคำสั่ง(scene) โดยควบคุมการทำงานผ่านทางแอพพลิเคชั่น สามารถนำไปใช้ในการควบคุม :

 1. ระบบไฟอัตโนมัติ

 2. ระบบเปิดปิดไฟที่ต้องการควบคุมจากระยะไกล

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สะท้อนสถานะเปิดปิดของสวิทช์ไฟทั้งบนแผงสวิทช์ไฟและบนแอพพลิเคชั่นให้มีความสัมพันธ์กัน

3. สามารถนำไปเชื่อมโยงการทำงานกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนผ่านมา หรือเชื่อมโยงกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามระดับความเข้มของแสง ใช้ในการสร้างระบบไฟอัจฉริยะที่ให้ความสะดวกสบายและมีการใช้พลังงานอย่างประหยัด

4. รองรับระบบการตั้งเวลา

5. สามารถสร้างชุดคำสั่ง(scene) และบริหารจัดการระบบแยกตามพื้นที่ใช้งาน เช่น สร้างชุดคำสั่ง เปิด-ปิดไฟทั้งหมด เมื่อกลับบ้านหรือออกจากบ้าน โดยกดเพียงปุ่มเดียว

6. ด้วยเทคโนโลยี capacitive touch จะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น แม้ต้องเปิดปิดสวิทช์ไฟผ่านแผงสัมผัสแก้วด้วยมือที่เปียกชื้น เหมาะกับการนำไปใช้ในห้องน้ำ ห้องครัว หรือลานซักล้าง

7. มีกระบวนการประมวลสัญญาณที่มีประสิทธิภาพทำให้การครอบคลุมสัญญาณมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ ระบบจึงมีเสถียรภาพมากขึ้น

8. ออกแบบโดยผสมผสานหน่วยประมวลผลเข้าไว้ภายใน มีความทนทานในการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 100-240V AC, 50/60Hz

 • Standby Power Consumption : ≤0.5W

 • Maximum Resistance Load of Total Lines (bulb) : 2000W/1000W (rated voltage of 220V/110V

 • Maximum Inductive & Capacitive Load of Total Lines (bulb) : 1400W/600W (rated voltage of 220V/110V)

 • Installation Method : Wall-mounted Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : Tempering Glass, White

 • Dimensions (L*W*H) : 86*87*38 (mm)


smart switch(L, N)

Smart Switch(L, N) วิทช์ไฟใช้ในการควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่าง รองรับระบบการตั้งเวลาเปิดปิด การเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ และการตั้งค่าชุดคำสั่ง(scene) โดยควบคุมการทำงานผ่านทางแอพพลิเคชั่น สามารถนำไปใช้ในการควบคุม :

 1. ระบบไฟอัตโนมัติ

 2. ระบบเปิดปิดไฟที่ต้องการควบคุมจากระยะไกล

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สะท้อนสถานะเปิดปิดของสวิทช์ไฟทั้งบนแผงสวิทช์ไฟและบนแอพพลิเคชั่นให้มีความสัมพันธ์กัน

3. สามารถนำไปเชื่อมโยงการทำงานกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนผ่านมา หรือเชื่อมโยงกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามระดับความเข้มของแสง ใช้ในการสร้างระบบไฟอัจฉริยะที่ให้ความสะดวกสบายและมีการใช้พลังงานอย่างประหยัด

4. รองรับระบบการตั้งเวลา

5. สามารถสร้างชุดคำสั่ง(scene) และบริหารจัดการระบบแยกตามพื้นที่ใช้งาน เช่น สร้างชุดคำสั่ง เปิด-ปิดไฟทั้งหมด เมื่อกลับบ้านหรือออกจากบ้าน โดยกดเพียงปุ่มเดียว

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 100-240V AC, 50/60Hz

 • Standby Power Consumption : ≤0.5W

 • Maximum Resistance Load of Total Lines (bulb) : 2000W/1000W (rated voltage of 220V/110V

 • Maximum Inductive & Capacitive Load of Total Lines (bulb) : 1400W/600W (rated voltage of 220V/110V)

 • Installation Method : Wall-mounted Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : Tempering Glass, White

 • Dimensions (L*W*H) : 86*87*40 (mm)


smart touch Dimmer switch(one-gang, l)

Smart Touch Dimmer Switch สวิทช์หรี่ไฟใช้ในการควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่าง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น สามารถปรับระดับความสว่างของแสงได้ รองรับการตั้งเวลา ระบบสั่งงานอัตโนมัติ และการจัดการชุดคำสั่ง (Scene)

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 100-240V AC, 50/60Hz

 • Minimum Load : 25W

 • Maximum Resistance Load : 300W

 • Type : One-Gang, L, Touch, Dimmer

 • Installation Method : Wall-mounted Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : Tempering Glass, White

 • Base Dimensions (L*W*H) : 65*49*28 (mm) (Please refer to dimension drawing for details)

 • Dimensions (L*W*H) : 86*86*36 (mm)

 • Net Weight : 160g

 • Gross Weight : 310g

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อปรับระดับความเข้มของแสง

3. สามารถนำไปเชื่อมโยงการทำงานกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนผ่านมา

4. รองรับระบบการตั้งเวลา

5. สามารถสร้างชุดคำสั่ง(scene) และบริหารจัดการระบบแยกตามพื้นที่ใช้งาน เช่น สร้างชุดคำสั่ง เปิด-ปิดไฟทั้งหมด เมื่อกลับบ้านหรือออกจากบ้าน โดยกดเพียงปุ่มเดียว

6. แผงสวิทช์ทำจากแก้ว ออกแบบให้ทำงานด้วยการสัมผัส ใช้งานง่าย ดูดีอย่างมีสไตล์


Smart Dimmer Switch (L)

Smart Dimmer Switch สวิทช์หรี่ไฟใช้ในการควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่าง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น สามารถปรับระดับความสว่างของแสงได้ รองรับการตั้งเวลา ระบบสั่งงานอัตโนมัติ และการจัดการชุดคำสั่ง (Scene

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 100-240V AC, 50/60Hz

 • Minimum Load : 25W

 • Maximum Resistance Load : 300W

 • Standby Power Consumption : ≤0.3W

 • Type : One-Gang, L, Dimmer

 • Installation Method : Wall-mounted Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : Tempering Glass, White

 • Base Dimensions (L*W*H) : 65*49*28 (mm) (Please refer to dimension drawing for details)

 • Dimensions (L*W*H) : 86*87*40 (mm)

 • Net Weight : 137g

 • Gross Weight : 192g

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อปรับระดับความเข้มของแสง

3. สามารถนำไปเชื่อมโยงการทำงานกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนผ่านมา

4. รองรับระบบการตั้งเวลา

5. สามารถสร้างชุดคำสั่ง(scene) และบริหารจัดการระบบแยกตามพื้นที่ใช้งาน เช่น สร้างชุดคำสั่ง เปิด-ปิดไฟทั้งหมด เมื่อกลับบ้านหรือออกจากบ้าน โดยกดเพียงปุ่มเดียว


Smart Touch Binding Switch(L, N)

ปุ่มต่างๆบน Smart Touch Binding Switch สามารถนำไปผูกคำสั่งกับปุ่มใดๆบน Smart Switch ชนิดอื่นๆ เพื่อควบคุมการทำงานของสวิทช์ไฟนั้นๆได้ เหมาะกับการนำไปใช้ควบคุม :

 1. ระบบไฟแสงสว่างตามตำแหน่งบันไดหรือทางเดิน

 2. ระบบไฟแสงสว่างที่ต้องการควบคุมจากอีกตำแหน่ง ที่ไกลออกไป

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 100-240V AC, 50/60Hz

 • Standby Power Consumption : ≤0.5W

 • Installation Method : Wall-mounted Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : Tempering Glass, White

 • Dimensions (L*W*H) : 86*87*38 (mm)

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สามารถนำไปผูกคำสั่งกับปุ่มใดๆบน Smart Switch ชนิดอื่นๆ เพื่อให้หนึ่งปุ่มของสวิทช์นี้สามารถควบคุมสวิทช์ไฟได้หลายปุ่ม หรือ สวิทช์นี้หลายๆปุ่มสามารถควบคุมสวิทช์ไฟปุ่มหนึ่งได้

3. สามารถสร้างชุดคำสั่ง (scene) และบริหารจัดการระบบแยกตามพื้นที่ใช้งาน รองรับระบบการตั้งเวลา ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย.

4. เอกลักษณ์ของไฟนำทาง ที่จะสว่างเรืองแสงขึ้นและค่อยๆหรี่ลง เมื่อปุ่มถูกสัมผัส

5. จัดการการทำงานได้ง่าย ใช้งานง่าย ดูดีอย่างมีสไตล์


Smart Binding Switch (L, N)

ปุ่มต่างๆบน Smart Binding Switch สามารถนำไปผูกคำสั่งกับปุ่มใดๆบน Smart Switch ชนิดอื่นๆ เพื่อควบคุมการทำงานของสวิทช์ไฟนั้นๆได้ เหมาะกับการนำไปใช้ในการควบคุม :

 1. ระบบไฟแสงสว่างตามตำแหน่งบันไดหรือทางเดิน

 2. ระบบไฟแสงสว่างที่ต้องการควบคุมจากอีกตำแหน่ง ที่ไกลออกไป

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สามารถนำไปผูกคำสั่งกับปุ่มใดๆบน Smart Switch ชนิดอื่นๆ เพื่อให้หนึ่งปุ่มของสวิทช์นี้สามารถควบคุมสวิทช์ไฟได้หลายปุ่ม หรือ สวิทช์นี้หลายๆปุ่มสามารถควบคุมสวิทช์ไฟปุ่มหนึ่งได้

3. สามารถสร้างชุดคำสั่ง (scene) และบริหารจัดการระบบแยกตามพื้นที่ใช้งาน รองรับระบบการตั้งเวลา ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย.

4. จัดการการทำงานได้ง่าย ใช้งานง่าย ดูดีอย่างมีสไตล์

ข้อมูลทางเทคนิค

Power Parameter : 100-240V AC, 50/60Hz

Standby Power Consumption : ≤0.5W

Installation Method : Wall-mounted Type

Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

Material & Color : Tempering Glass, White

Dimensions (L*W*H) : 86*87*40 (mm)


Smart Embedded Switch (Two-Gang)

Smart Embedded Switch ใช้ติดตั้งเพื่อเปลี่ยนสวิทช์ไฟทั่วๆไปให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟอัจฉริยะได้ รองรับระบบการตั้งเวลา ระบบสั่งงานอัตโนมัติ และการจัดการชุดคำสั่ง (Scene)

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 100-250V AC, 50/60Hz

 • Standby Power Consumption:8A

 • Rated Current : ≤15μA

 • Maximum Resistance Load of Total Lines : 1760W (rated voltage of 220V)

 • Maximum Inductive & Capacitive Load of Total Lines:1000W (rated voltage of 220V)

 • Type : Embedded Switch (8A)

 • Installation Method : Wall-mounted Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : PC, White

 • Dimensions (diameter*thickness) : 43*37*18 (mm)

 • Net Weight : 34g

 • Gross Weight : 160g

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. ออกแบบเพื่อติดตั้งร่วมกับวงจรไฟฟ้าแสงสว่างเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสวิทช์เดิม แต่จะทำให้สวิทช์เดิมสามารถทำงานร่วมกับระบบไฟอัจฉริยะได้

3. สามารถนำไปเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ Smart Binding Switch และ Scene Switch เพื่อสร้างระบบไฟอัจฉริยะตามที่ต้องการ


Smart Rainbow Bulb (6W)

Smart Rainbow Bulb เมื่อนำไปติดตั้งแทนหลอดไฟทั่วๆไปแล้ว สามารถควบคุมการทำงาน ปรับสีของหลอดไฟและระดับความสว่างของหลอดไฟได้ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น รองรับระบบการตั้งเวลาการทำงาน ระบบสั่งงานอัตโนมัติ และการจัดการชุดคำสั่ง (Scene) 

คุณสมบัติ

1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานผ่านทางแอพพลิเคชั่น

3. มี 16 ล้านสีให้เลือกใช้ และรองรับการจัดการชุดคำสั่ง (Scene)

4. อายุการใช้งาน 15000 ชั่วโมง ประหยัดพลังงาน

5. มีโหมดแสงขาวเหลือง(warm white) ให้เลือกใช้ ในกรณีต้องการใช้งานในโหมดแสงปกติ

6. ขั้วหลอด E27 ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย

7. รองรับการจดจำสถานะ

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 100~240V VC, 50/60Hz

 • Rated Power : 6W

 • Input Current : 70mA

 • Color-Rendering Index (initial state) : CRI 80

 • Luminous Flux : 400lm

 • Lamp Interface : E27

 • Installation Method : Screw-mount Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : PC, White

 • Dimensions (diameter*thickness) : 109.5*56.2 (mm)

 • Net Weight : 110g

 • Gross Weight : 221g


Smart Bulb (Cold & Warm Lights, 10W)

Smart Bulb เมื่อนำไปติดตั้งแทนหลอดไฟทั่วๆไปแล้ว สามารถควบคุมการทำงาน เปลี่ยนสีของหลอดไฟและระดับความสว่างของหลอดไฟได้ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น รองรับระบบการตั้งเวลาการทำงาน ระบบสั่งงานอัตโนมัติ และการจัดการชุดคำสั่ง (Scene) 

คุณสมบัติ

 1. โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ : IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)

2. สามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานผ่านทางแอพพลิเคชั่น รองรับการจัดการชุดคำสั่ง (Scene)

3. มีโหมดแสงของหลอดให้เลือกใช้ทั้ง warm white และ cool white

4. อายุการใช้งาน 15000 ชั่วโมง ประหยัดพลังงาน

5. ใช้งานง่าย ดูดีอย่างมีสไตล์

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Power Parameter : 220~240V AC, 50/60Hz

 • Rated Power : 10W

 • Input Current : 100mA

 • Color-Rendering Index (initial state) : CRI 80

 • Luminous Flux : 810lm

 • Lamp Interface : E27

 • Installation Method : Screw-mount Type

 • Working Temperature/Humidity : -10℃~+45℃/≤95%RH (noncondensing)

 • Material & Color : PC, White

 • Dimensions (diameter*thickness) : 109.5*56.2 (mm)

 • Net Weight : 192g

 • Gross Weight : 344g