DIY - Scene Control

สร้างสรรค์กลุ่มคำสั่งด้วยตัวคุณเอง

 

กลุ่มคำสั่ง(scene)  ผู้ใช้สามารถกำหนดว่า ให้อุปกรณ์ตัวไหน ทำอะไร เมื่อไร อย่างไร ในกลุ่มคำสั่งนั้นๆ โดยสามารถสร้างได้หลากหลายกลุ่มคำสั่ง และสร้างเสร็จแล้ว เพียงกดปุ่มสั่งงานครั้งเดียว จะสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้พร้อมๆกัน เพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์หลายๆตัว 

•กดปุ่มทำงานเพียงปุ่มเดียว อุปกรณ์ทุกตัวในกลุ่มคำสั่งจะทำงานตามที่กำหนด(one-touch control)

•แสดงสถานะการทำงานของกลุ่มคำสั่ง (Scene)

•มีระบบตั้งเวลาให้ซีนทำงานอัตโนมัติ

•ผู้ใช้สามารถสร้าง หรือแก้ไขได้เองภายในAPP

•สามารถนำซีนไปเป็นเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติของอุปกรณ์อื่นได้ เช่น เมื่อใช้งานซีน ออกจากบ้าน ให้ระบบกันขโมยทำงาน หรือ เซ็นเซอร์วัดแสงจะสั่งเปิดไฟอัตโนมัติ เมื่อใช้ซีนออกจากบ้านเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน DIY Scene Control ควบคุมการเปิดปิดระบบไฟแสงสว่าง บน Smart App >>> Click